เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานสถิติเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ ประจำไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 65 -31 มีนาคม 65 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ ประจำไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 64 -31 ธันวาคม 64 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file รายงานสถิติเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1