เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-4131174
นางสาวพงษ์นิภา อุปพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 081-9544303
นางสาวอาทิตยา ไพสีขาว
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ
นางวรรณภา แก่นดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 093-3211405
นางรัศมี บัวพรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 098-2567344
นางสาวตะวัน เถาโคตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 087-2267762
นางสาวธัญญารัตน์ ดีวันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 062-1755259
นางสาวปรียานุช เถรวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 088-6103497
นายขจรยศ ริยะบุตร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-2286756
นายอัคพล เจินทำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 099-5532302