เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
การประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนการดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอำเภออากาศอำนวย ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลโพนแพง วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลโพนแพงได้ดำเนินการจัดประชุมเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นก่อนการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอำเภออากาศอำนวย ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนแพง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมประกอบไปด้วย นายเสมอ จำรรักษานายกเทศมนตรีตำบลโพนแพงเป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งจะชี้แจงถึง เหตุผลความจำเป็น สาระสำคัญของโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นตลอดจนการให้วิพากษ์ วิจารณ์ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ กับโครงการดังกล่าวหรือไม่
ผู้โพส : admin