เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นางศรีสวรรค์ คำสอน รองปลัดเทศบาลตำบลโพนแพงเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลภายนอกได้แก่ ประชาคมท้องถิ่น เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2565
ผู้โพส : admin