เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลโพนแพงได้จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง หลังจากประกาศไว้ เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม
ผู้โพส : admin