เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
การประชุมเชิงปฏิับติการเพื่อจัดทำแผนผู้สูงงอายุตำบลและการงนามบันทึกข้อตกงวามร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565
รายละเอียด : ณ ห้อง Grand Ballroom B-C ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหักสี่ กรุงเทพฯ
ผู้โพส : admin