ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติ เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี บำรุงท้องที่ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : kbrw6kwMon115044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้