ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป
รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง ระดับ ปฏิบัติการ สังกัด กองช่าง
ชื่อไฟล์ : rgSmi4pFri40119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้