ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราาสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) เพื่อประดับธง ในเขตตำบลโพนแพง จำนวน 200 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง