ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรั้ง ป้าย และประตูทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง