ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 6 (จากบ้าน น.ส.สุบิน จันทร์แก้ว ถึงบ้านเกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง