ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 (จากสามแยกตาดไฮ ถึง บ่อขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง