ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างสปิลเวย์ตอนล่างลำห้วยแฝกบริเวณนานายตา ผายสียวน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง