ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างสปิลเวย์ห้วยแฝกตอนกลางบริเวณนานายสว่างจิตร ผากงคำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง