ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2565 จำนวน 18,500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง