ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จากถนน สายอากาศ-พรรณานิคม ข้างสโรชา รีสอร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง