ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (ทางเข้าป่าช้าบ้านแพงใหญ่) ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง