ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประจวบ ผายเงิน ถึงบ้านนายวัน มาตราช บ้านคึม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง