ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด (การเพาะเห็ดขาว) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง