เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file แก้ไข ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยค้อ ม.4 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองอีจ่อย ม.8 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลำธารหนองทัน ม.7 ตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview422
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview398

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
find_in_page แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview273
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview322

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม