เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากสะพานห้วยแคน ถึงบ้านนางศิริพร ผากงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 (จากบ้านนายวีระวัช สำเภาทอง ถึง นานางลินทอง ตาบุดดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (จากหน้าบ้านนายบุญจันทร์ เจริญเขต ถึงบ้านนายวัน มาตราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากสะพานห้วยแคน ถึงบ้านนางศิริพร ผากงคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านเซือม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมูที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองสระหลวง หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองคายฆ้า หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองกุดเรือ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองกุดก่าม หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการ ขุดลอกห้วยทิง หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการ ขุดลอกห้วยดุก หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยเซือม หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยทิงบ้านคึม หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยทิงบ้านคึม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอกาศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4