เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านเซือม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมูที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองสระหลวง หมู่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองคายฆ้า หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองกุดเรือ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองกุดก่าม หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการ ขุดลอกห้วยทิง หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการ ขุดลอกห้วยดุก หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยเซือม หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยทิงบ้านคึม หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยทิงบ้านคึม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอกาศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกาศร่างการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยทิงบ้านคึม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง สังกัดเทศบาลตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางการจัดซืัอจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา บ้านเซือม หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก200คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง สังกัดเทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ