เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยอพยพหนีไฟให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา [29 พฤษภาคม 2565]
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2565 [20 พฤษภาคม 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [9 พฤษภาคม 2565]
การประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนการดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอำเภออากาศอำนวย ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลโพนแพง วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 [23 มีนาคม 2565]
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2565 [17 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2565 [16 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 [11 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 [17 มกราคม 2565]
กิจกรรม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)ของผู้บริหาร ประจำปี 2565 [27 ธันวาคม 2564]
โครงการอาหารปลอดภัย ตลาดแผงลอยน่าซื้อ ตำบลโพนแพง ปี 2564 [3 ตุลาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 96 รายการ)