เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด (การเพาะเห็ดขอนขาว) ประจำปี 2566 [17 มีนาคม 2566]
การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต [21 กุมภาพันธ์ 2566]
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพนแพง ร่วมรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [30 มกราคม 2566]
กิจกรรม ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)ของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2566 [26 ธันวาคม 2565]
การประชุมเชิงปฏิับติการเพื่อจัดทำแผนผู้สูงงอายุตำบลและการงนามบันทึกข้อตกงวามร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565 [13 ธันวาคม 2565]
ประชุมคณะติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [13 ธันวาคม 2565]
พิธีรับมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ AA [9 ธันวาคม 2565]
กิจกรรม kick off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ตามโครงการอบรมการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี 2566 [30 พฤศจิกายน 2565]
โครงการอบรม การทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [17 พฤศจิกายน 2565]
การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565 ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 [3 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 108 รายการ)