เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-8631624
นางสาวธีรกานต์ ดากาวงค์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 093-4792598
นางสาวเทียมใจ สายธิไชย
นักวิชาการศึกษา
โทร : 098-0960549
นางสาวรสสุคนธ์ สันลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 082-2185927
นายอดิษร มุงธิสาร
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098-5185175
นางอัจฉรา ชาเหลา
ครู ศพด.บ้านเซือม
โทร : 087-2221744
นางรำภา ฤาชา
ครู ศพด.บ้านเซือม
โทร : 081-3595910
นางสุจิตตา หัตถสาร
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
โทร : 093-7387270
นางณัฐทนิษา พลรัตน์
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
โทร : 088-3025435
นางสาวกัญญาภัทร กิณเรศ
ครู ศพด.บ้านกลางนาโน
โทร : 099-4622914
นางดวงใจ หิมะคุณ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
โทร : 087-0105580
นางสุดาวดี ศรีหาคลัง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
โทร : 093-5635405
นางสุชีวา ศรีรักษา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
โทร : 093-7675767
นางกาญจนา ดวงสุภา
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
โทร : 086-0604878
นายจีระศักดิ์ งวงคำนาม
ครู ศพด.บ้านเซือม
โทร : 093-6498168
นางวิภารัตน์ เพื่อนใจมี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคึม
โทร : 093-4381482
นางปราณี ฟองอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านคึม
โทร : 087-6396303
นางชลัดดา สาชนะ
ครู ศพด.บ้านแพงใหญ่
โทร : 085-0128226
นางบังอร เพื่อนใจมี
ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลเทศบาล
โทร : 096-6912268
นางสมเพียร อ่อนอำพันธ์
ครูอัตราจ้าง ร.ร.อนุบาลเทศบาล
โทร : 098-2435499
นางสาววรินทร จูมลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านกลางนาโน
โทร : 061-1327027
นางสาวพิมพ์พิศา คำสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 098-1724312