เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080-1829977
นายเอนก แสงจีน
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร : 091-8633175
นางสาวนภัสวรรณ์ ช่วยลือไทย
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 087-1213105
นายวสันต์ ฝูงพิลา
นักจัดการงานช่าง
โทร : 084-5529913
นายธีวรา ผายเงิน
นายช่างโยธา
โทร : 088-7478828
นายฐิติพงศ์ ตุ่ยไชย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 094-3026742
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพิชิต ศรีดาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 065-5411175
นางสาวกชกร อัครจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-4525593
นายวันชัย ยามะณี
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-2315318