เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box ผู้บริหารเทศบาล
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายนิคมรักษ์ ถากงตา
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 065-4902916
นายสมพงค์ หัตถสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 062-1143059
นายรักษ์พล อินทรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 086-2236753
นายสมยศ ผาอินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 061-0866431