เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
photo ประชาสัมพันธ์สนามกีฬาที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการในเขตตำบลโพนแพง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลโพนแพง รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563 ถึง สิงหาคม 2564)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file รายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 และ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ (CG) และ อสบ. ประจำตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง เทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติ เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษี บำรุงท้องที่ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file รายงานผลการประชุมเวทีประชาคมรับฟังความคิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหมากเฟือง บ้านกลาง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7