เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file แก้ไข ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนแพง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโพนแพง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file โครงการอาหารปลอดภัยตลาดแผงลอยน่าซื้อ ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดเชิงรุก ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file โครงการส่งเสริมการให้สมุนไพร และพัฒนาเครื่อข่ายแพทย์แผนไทย ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file โครงการเฝ้าระวังและป้องกันมะเรํงปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ตำบลโพนแพง ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เสริมสร้างวิถีชีวิตพอเพียง ตำบลโพนแพง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบริโภคอาหารปรุงสุกและไม่กนปลาดิบ ตำบลโพนแพง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติและส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน ตำบลโพนแพง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพนแพง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน ตำบลโพนแพง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 181 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10