เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ยกเลิกและแก้ไขประกาศการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนีนมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพนแพง ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การรับลมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานผลคะแนนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนแพง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 20 (ทั้งหมด 150 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8