messager
 
เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโน - บ้านสี่แยก หมู่ที่ 5 บ้านนาโน ตำบลโพนแพง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาโครงการขุดบ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลโพนแพง บ้านกลาง หมู่ที่ 4 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5137 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน นข2170 สกลนคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุของรางวัล โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถเครน หมาเลขทะเบียน 91-6527 สกลนคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูบ้านกลาง หมู่ที่ 8 จากสี่แยกบ้านนายสินชัย ฮองต้น ถึง ข้างบ้านนายดำรง เพื่อนใจมี ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเซือม หมู่ที่ 11 จากทางหลวงอากาศสกล - หน้าบ้านนายคำภา เพลิศแก้ว ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายเตียงทอง ถาบุญศรี ถึงบ้านนายกุหลาบ จันทะยา ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 90 ใบ) เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง งวดวันที่ 4-15 มีนาคม 2567 จำนวนนักเรียน 65 คน ในราคา 27 บาท/คน/วัน จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ก่อสร้างสนามฟุตซอล พื้นปูด้วยยางธรรมชาติ ยางพาราบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านคึม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนแพง เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (สปิลเวย์) ห้วยจุ่ม หมู่ที่ 6 บ้านคึม บริเวณนานายบุญจันทร์ ผาอินทร์ ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อชุดกีฬาให้กับนักกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภออากาศอำนวย ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนวน 61 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อชุดกีฬาในโครงการส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปี 2567 (ดงมะไฟเกมส์ ครั้งที่ 11) ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ อำเภอเมือง จังกวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโพนแพง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายบัวพา พวงใบดี ถึงบ้านนายสง่า พิมพะสุด บ้านกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายรักษ์พล อินทรรักษ์ บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อชุดกีฬาให้กับนักกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโพนแพง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 จำนวน 513 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโพนแพง ครั้งที่ 27 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถรับ-ส่งนักเรียน แบบมินิบัส หมายเลขทะเบียน 40-2013 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 11 รายการ เทศบาลตำบลโพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ระบบน้ำประปา บ้านคึม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จากบ้านนางสุบิน จันทร์แก้ว ถึงบ้านนายเกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว บ้านคึม หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จากหน้าบ้านนางสำรวย เพื่อนใจมี ถึงบ้านนายสุขสันต์ ยันนี บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีปปุญญาราม - คุ้มวังแคน ถึง หน้าบ้านนายวิกานต์ เศรษฐาไชย บ้านเซือม หมู่ที่ 11 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางกลิ่นแก้ว ผายทอง บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายบุญลอน ฝูงที บ้านกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพนแพง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพงใหญ่ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซือม จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางนาโน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึม จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจากข้างบ้านนางเนาวรัตน์ เถื่อนยศ ถึงข้างบ้านนางสาวจีระวรรณ์ เพื่อนคำวงค์ บ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชนะ เถื่อนยศ ถึงฉางข้าวบ้านแพงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายชาตรี ผายวงศ์ษา ถึง นานายทองใคร อ่อนอำพันธ์ บ้านนาโน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 9 รายการ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานายกานต์ชัย ถากงตา ถึงวัดโพนแพงรัตนสังฆาราม บ้านโพนแพง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากหนองไผ่ ถึงนานายทองมี ผาอินทร์ บ้านคึม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนานางอรอนงค์ คิอินธิ ถึง นานางวรรณ์ลัย ฝูงที บ้านกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท้องถิ่นบ้านโพนแพง หมู่ที่ 9 จากสายถนนท้องถิ่นหน้าบ้านนางพรรณิภา กิมเตียว ถึงสายถนนท้องถิ่นหน้าบ้านนายสมเพชร ลาบัวใหญ่ ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (cctv) จุดบ้านเซือม ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางเข้าสู่สระใหญ่ บ้านกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากหน้าบ้านนายสนอง ปุติรัตน์ ถึง บริเวณลานลอยกระทง บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพนแพง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกลาง หมู่ที่ 4 จากศาลเจ้าปู่ ถึงนานายประไมล์ ไพสีขาว และแยกไปหัวสะพานนานายพิทักษ์ ใจขาน ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
1 - 50 (ทั้งหมด 718 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15