เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าหน่วยงาน
นายสามชัย ชาไมล์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0648838816
นางศรีสวรรค์ คำสอน
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0897105022
นางใจแก้ว วงค์วันดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0862387760
นางสาวสกุลดา จันลาวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0885527907
นายธวัชชัย คำทุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0801797778
นายชาญชัย อุส่าห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0898631624