เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 164
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน พฤษจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file แบบ สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ