เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 148
play_arrow ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนธันวาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2560 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนตุลาคม 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ