เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
play_arrow งบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ม.ค. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ธ.ค. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน พ.ย. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ต.ค. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ก.ย. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ส.ค. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ก.ค. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file งบประจำเดือน มิ.ย. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน พ.ค. 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file งบประจำเดือน ก.ย. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ