messager
 
เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1