เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลโพนแพง หมู่ 7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทรศัพท์ 042-169038ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 196
play_arrow ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
insert_drive_file บันทึกข้อความแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผน ปปช. งบประมาณประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผน ปปช. งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file หนังสือประชาสัมพันธ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประกาศนโยบายความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file ระเบียบปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผน ปปช. งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
นายเสมอ จำรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง
โทร : 085-6106797
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ
รับฟังความคิดเห็น
ร่างเทศบัญญัติ