เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด : เทศบาลตำบลโพนแพง นำโดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนแพง ออกให้การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพ และเงินบริจาค จากสมาคมคนตาบอดไทย สำหรับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ถูกพิจารณาและคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร อปท.ละ 1 คน
ผู้โพส : admin