เทศบาลตำบลโพนแพง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด (การเพาะเห็ดขอนขาว) ประจำปี 2566
รายละเอียด : เทศบาลตำบลโพนแพง จึงได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (การเพาะเห็ดขอนขาว) ขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ รวมทั้งสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านกลาง
ผู้โพส : admin